plakat nije za plakat.

billboard dimenzija 504×238

na lokaciji Zagrebačka cesta 110

Gornji Laduč (Šenkovec) 

prosječni dnevni promet vozila 2.084

29.176 pregleda u 14 dana

Plakat Billboard Laduc Senkovec

CJENIK ZAKUPA OGLASNE POVRŠINE (2022)

1000kn / 132,32€ (14 dana)

CJENIK MANIPULATIVNIH TROŠKOVA

distribucija i postava 120kn / 15,93 € po plakatu

CJENIK DIZAJNA 

dizajn dva idejna rješenja i priprema za tisak 500kn / 66,36 € po plakatusve cijene izražene su bez PDV-a